Klauzule niedozwolone – kolejna rozprawa przed SOKiK

Kancelaria reprezentuje przed Sądem Ochrony Konkurencji i Konsumentów w Warszawie przedsiębiorcę, który został niesłusznie pozwany o uznanie szeregu klauzul umownych za niedozwolone. Sprawa jest niestandardowa na tle dotychczasowych postępowań, albowiem klient kancelarii w ogóle nie jest osobą prowadzącą przedsiębiorstwo, które umieściło na stronie www ogólne warunki świadczenia usług. Po przesłuchaniu wszystkich świadków oraz uzyskaniu informacji od organów koncesyjnych sąd wyda wyrok.

Służebność przesyłu - ugoda