Domeny internetowe – proces przed sądem arbitrażowym

Działając w imieniu jednej z poznańskich spółek kancelaria występuje przed Sądem Polubownym ds. Domen Internetowych przy Polskiej Izbie Telekomunikacji i Informatyki w Warszawie. Proces przeciwko jednemu ze wspólników spółki dotyczy „unieważnienia” domeny zwierające firmę spółki, którą jeden ze wspólników z złej wierze zarejestrował na siebie, paraliżując w ten sposób funkcjonowanie spółki. Wyznaczony został arbiter i niebawem wyznaczona zostanie rozprawa.

Nieruchomości- dziedziczne prawo zabudowy